Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ MEVZUATA UYGUN OLARAK İSTENİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UY.I-1643

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

“… mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplamaları ve dokümanda belirtilmek kaydıyla sınır değerin altında olan teklifler aşırı düşük teklif olarak tespit edilerek, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği anlaşılmaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulama sürecinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde ihale işlemlerine devam edilemeyeceğinden idarece yanlış yapılan işlemlerin geri alınarak mevzuata uygun olarak yeniden işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak Z… Yapı İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 18.08.2022 tarihli ve 1 numaralı ihale komisyonu kararına yönelik Kuruma yapılan itirâzen şikayet başvurusu neticesinde Kurul tarafından “Hazırlanan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği, açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif veren isteklilere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği” gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının yenilenmesi yönünde düzeltici işlem kararı alındığı ve idarece bu karara uygun olarak aşırı düşük teklif sorgulama sürecinin yenilendiği görülmüştür.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde idarece aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olarak istenilmediği taktirde aşırı düşük teklif sorgulama sürecinin açıklama istenecek iş kalemlerinin tamamı için yenilenmesi gerektiği anlaşılmış olup bu çerçevede başvuru sahibinin ilk açıklamada uygun olmayan hususlar için yeniden açıklama istenilmesinin yerinde olmadığı  yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.”