Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ KAMU İHALE MEVZUATINA UYGUN OLMADIĞI DURUMDA İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-334

“… aracın bakım-onarım, lastik giderleri için öngörülen fiyatların tevsiki amacıyla sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun olmadığı, ayrıca fiyat tekliflerinin ekinde dayanağı olan tutanakların açıklama kapsamında sunulmadığı,

 

Trafik sigortası ve kasko gideri için sunulan tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun olarak güncellenmediği, ayrıca kasko poliçesinde A… Anonim Şirketi kaşesi altında iki adet imzanın bulunduğu görülmüşse de, trafik sigortası poliçesine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının bulunmadığı,

 

MTV, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm gideri için öngörülen fiyatların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.6’ncı maddesine uygun olarak güncellenmediği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından, ihalenin 15’nci kısmında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”