Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİ OLUŞTURAN İŞ KALEMİ/GRUBU ANALİZLERİNDEKİ ANALİZ GİRDİLERİNDEN TUTARI KÂR VE GENEL GİDER HARİÇ ANALİZ TOPLAMININ %3’ÜNE EŞİT VE ALTINDA OLANLAR İÇİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI İSTENİLMEZ

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO:2022/UY.II-417

“…YYU/3 poz numaralı “12 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile)” iş kalemi analizindeki tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’ünün üzerinde olan 07.006/K poz numaralı “Bitümlü sıcak karışımın serilme yerine nakli” analiz girdisi ile açıklaması istenilen diğer iş kalemlerinde yer alan 07.006/K poz numaralı “Bitümlü yapıştırıcının temin yerinden plent sahasına ve ol boyunca nakli”  analiz girdilerinin “aynı girdi”  kapsamında değerlendirilerek bu analiz girdileri için de açıklama istenildiği anlaşılmakla birlikte,  iddia konusu analiz girdilerinin ilgili tebliğ açıklamalarında belirtilen “aynı girdi” kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

 

Şöyle ki, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kullanılan nakliye analiz girdileri taşınılacak malzemenin miktarı, türü, yoğunluğu, taşınılacak mesafe, taşıma şekli ve nakliye formülü gibi değişkenler açısından farklılık arz edebilmektedir. Bu çerçevede bakıldığında nakliye analiz girdilerinin sadece poz numaralarının aynı olmasının veya ilgili nakliye analizi formülünde yer alan mesafelere ilişkin bir uyum bulunmasının bu analiz girdilerinin “aynı girdi” olduğu anlamına gelmemektedir.

 

İtirazen şikâyete konu ihalede açıklama istenilecek olan iş kalemleri içerisinde yer alan iddia konusu nakliye analiz girdilerinin  (Taşın ocak konkasör arası nakli, Su Nakli, Agreganın Konkasörden Plente Nakli vb.) tür, yoğunluk, nitelik vb. açılardan farklı olduğu değerlendirilmiş olup idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevap yazısında iddia ettiği gibi anılan nakliye girdilerinin poz numaralarının aynı olmasının ve ilgili nakliye formüllerinde yer alan mesafelerin uyum göstermesinin bu girdilerin “aynı girdi” olduğu anlamına gelmediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu itibarla, yukarıda yer verilen tespit ve açıklamalar ile Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları çerçevesinde itirazen şikâyete konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan iş kalemleri analizlerinde yer alan iddia konusu analiz girdilerinin tutarlarının kar ve genel gider hariç ilgili analiz toplamlarının  %3’ünün altında olduğu anlaşıldığından söz konusu analiz girdileri için aşırı düşük telif açıklaması istenilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”