Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA SUNULAN MALİYET TESPİT ÇALIŞMA TABLOSUNDAKİ HESAPLAMA HATALARININ DÜZELTİLMESİYLE OLUŞAN TUTARIN İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN FİYATIN ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE TEKLİFİN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-953

“O… A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının belirlenen süre içinde idareye sunulduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tespit çalışma tablosunda hesaplama hatalarının bulunduğu ve düzeltilmiş tutarın, istekli tarafından teklif edilen fiyatın üzerinde olduğu anlaşılmış olup, anılan isteklinin tekliflinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”