Hakkakul Logo Beyaz

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINA İLİŞKİN BELGELERDE ISLAK İMZA OLMAMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-927

“… mevzuat hüküm ve açıklamaları, doküman düzenlemeleri ile inceleme ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan A… Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında yemek ve konaklama giderlerine ilişkin belirtilen belgelerde ıslak imzanın (meslek mensubu ile fiyat teklifi veren firmanın) olmadığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklamalara aykırı olduğu,

 

Ayrıca anılan istekli tarafından yemek ve konaklama bedeli olarak sunulduğu belirtilmeyen belgeler dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında, söz konusu belgelerin hangi önemli teklif bileşenini açıkladığına yönelik somut ifadelere yer verilmediği, dolayısıyla anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklamalara aykırı sunulan belgelerin yerine geçecek nitelikte belgeler olup olmadığı noktasında illiyet bağının kurulamadığı,

 

Buna ek olarak söz konusu illiyet bağı kurulsa dahi, yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde söz konusu belgelerin bir kısmının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalara aykırı olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”