Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ TEKLİFTE ÖNEMLİ OLDUĞU İDARECE TESPİT EDİLEN TEKLİF BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.II-349

“… yapılan incelemede, idarece 27.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü eğitim, kurulum, entegrasyon, yazılım ve Teknik Şartnamede belirtilen diğer giderler ile işin ifasına dair her türlü giderler teklif fiyata dahildir. Yüklenici firma bünyesinde çalıştırdığı ve teknik şartnamede belirtilen nitelikte personelleri hastanede görevlendirecek, bu personellerin her türlü özlük hakları ve tüm giderleri firma tarafından karşılanacak ve bu bedel teklif fiyata dahil olacaktır.) ile hizmetin ifasına yönelik teknik şartnamede tanımlanan/yer verilen hususlara ve detaylara ilişkin her türlü giderlerin dikkate alınarak” ifadesine yer verildiği, bir diğer ifade ile anılan idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, bu şekilde yapılan sorgulama sonucu sunulan açıklamaların denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı,  hangi unsurların önemli teklif bileşeni olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ancak önemli teklif bileşeni belirlenmeksizin açıklama istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca teklifte önemli olan bileşenlerin tespit edilmesi ve bu bileşenlere ilişkin teklifi sınır değerin altında olduğu anlaşılan istekliden yeniden aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”