Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ YENİLENMESİ SONRASINDA İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-372

“K… A.Ş.nin “Paletli delgi makinası (112kW-152HP-2500 rpm) (ankraj, zemin çivisi, bidon, barbakan, deliği delinmesi için)” analiz girdisi için, K… A. Ş.nin “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisi için yapmış olduğu açıklamaların makinelerin teknik özelliklerinin ihalede aranan şartları sağlamadığı gerekçesiyle Danıştay kararları neticesinde uygun bulunmadığı, M… A. Ş. – O… A. Ş. İş Ortaklığı tarafından söz konusu analiz girdileri için fiyat teklifi sunulduğu, aşırı düşük teklif açıklamasında iş makinelerinin fiyat teklifi alınmak suretiyle kullanılmasına ilişkin bir mevzuat açıklaması yer almadığı, dolayısıyla yapılan açıklamanın uygun olmadığı, ayrıca anılan istekli ile birlikte S… A. Ş. – İ…Limited Şirketi – M… A.Ş. İş Ortaklığı ve D… A. Ş. – K… Ltd. Şti. İş Ortaklığının ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi sonrasında aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”