Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN ŞİKÂYET BAŞVURUSU TEBLİĞ TARİHİNİ İZLEYEN 10 GÜN İÇİNDE YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-52

“… Başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen hususların aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulama yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih olan 07.09.2021 tarihinde söz konusu hususlara ilişkin olarak bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan tarihi izleyen 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 07.09.2021 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçirdikten sonra 27.12.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir…”