Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BANKA REFERANS MEKTUBUNDAKİ ISLAK İMZA HK.

KARAR: BANKA REFERANS MEKTUBUNDA SALT ISLAK İMZANIN BULUNMAMASI TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINA SEBEBİYET VERMEZ.

KARAR NO : 2015/1327

KARAR TARİHİ : 16.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

…yapılan değerlendirme sonucunda D.-B. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği böylelikle sınır değerin değişerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında kalacağı iddiasının incelenmesi neticesinde iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğuna karar verildiği, davacı şirketin ikinci iddiasının incelenmesi üzerine teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunun, belgenin aslı olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu belgede, belgeyi düzenleyen kişi/kişilerin ıslak imzasının bulunması gerektiği, istekli tarafından sunulan banka referans mektubunda belgeyi ilk olarak düzenlediği anlaşılan D. A.Ş. Bingöl Şubesi iki yetkilisinin imzalarının ıslak imza olmamakla birlikte, belge üzerinde yer alan D. A.Ş. Baraj Yolu Şubesinin bir yetkilisinin imzasının ıslak imza olduğu, sunulan belgenin asıl, aslının noterce veya idare tarafından onaylanmış örneği olmadığı anlaşıldığından A.F.Ü’nün teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunun mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiş ve başvuru sahibi isteklinin ilgili iddiasının yerinde olmadığına karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davacı tarafından sunulan banka referans mektubunun doğruluğunun teyit edilebileceği, referans mektuplarının müşterilerine yakın şubeler tarafından onaylanabildiği, mektupların banka yönünden bağlayıcı olduğu belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu durumda; davacı şirket tarafından sunulan banka referans mektubunun geçerliliği hakkında şüpheye düşülmesi halinde yukarıda hükümlerine yer verilen Yönetmelik uyarınca teyidinin yapılabileceği, banka teminat mektubunun özellikleri dolayısıyla şube yetkilisinin imzası ile geçerli olabileceği, geçerli olup olmadığı hususunu ortaya koyacak olanın da idare olduğu anlaşıldığından ihaleye katılan A.F.Ü’nün değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,…