Hakkakul Logo Beyaz

BASİRETLİ TACİRİN BİLGİ SAHİBİ OLMASI HK.

KARAR: BASİRETLİ BİR TACİRİN İŞ KAPSAMINDA HANGİ ANALİZLERE GEREK DUYULABİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-20

“… Her ne kadar idare tarafından Teknik Şartname düzenlemesinde giderleri yükleniciye ait olmak üzere süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, ayran, krem peynir, bal, reçel, tereyağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı için hangi analizlerin yapılacağı belirtmese de, başvuruya konu düzenlemenin işin gerektiği gibi yerine getirilmesi amacını taşıdığı, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin iş kapsamında hangi analizlere gerek duyulabileceği hakkında bilgi sahibi olması gerektiği ve maliyetlerini genel gider olarak belirleyerek teklifini oluşturabileceği, diğer taraftan idarenin yüklenici tarafından kullanılacak malzemelerin uygun olup olmadığını inceleme, masrafları yükleniciye ait olmak üzere deneyler yapma yetkisine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesi kapsamında değerlendirilebileceği, bu doğrultuda analiz giderlerinin isteklilerce hesaplanmak suretiyle teklif fiyatlarına dâhil edilmesinin mümkün olabileceği, bu çerçevede söz konusu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı ve eşit şartlarda hazırlanmasını engelleyecek bir belirsizliğe yol açmayacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale konusu iş kapsamında kullanılacak olan gıda ve sarf malzemelerinin kalite, cins, çeşit, vb. yönden aynı ürün olmasının istenilmesinin, işin yapılabilirliğini imkânsız hale getirmediği, bilakis bu yöndeki düzenlemenin işin gerektiği gibi yerine getirilmesi amacını taşıdığı ve isteklilerin eşit şartlarda tekliflerini hazırlamasına olanak sağladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır…”