Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞMÜFETTİŞLİK YAPMIŞ OLAN KİŞİNİN İHALEYE KATILMASI HK.

KARAR: İLGİLİ KAMU KURUMUNDA BAŞMÜFETTİŞLİK YAPMIŞ OLAN KİŞİ YASAL SÜRELER GEÇMEDEN KURUMUN İHALELERİNE KATILAMAZ.

KARAR NO : 2014/3708

KARAR TARİHİ : 24.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 11

(Danıştay 13. Dairesi)

Olayda, davacı şirketin %51 hisseli ortağı H.İ.İ.’nin 19.04.2005-15.08.2011 tarihleri arasında DSİ 21’inci Bölge Müdürlüğü’nde bölge müdürü olarak çalıştığı, 05.09.2011-16.04.2012 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başmüfettiş olarak görev yaptıktan sonra 16.04.2012 tarihinde emekli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale tarihi olan 23.01.2014 tarihi itibariyle 2531 sayılı Kanun’da belirtilen üç yıllık sürenin geçmemiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bunun yanında, Kamu İhale Genel Tebliği’nin, 17.7.3 maddesinde, 2531 sayılı Kanun’da belirtilen yasak kapsamındaki faaliyetlerin, ilgilinin daha önceki görev ve faaliyet alanı ile ilgili olması gerektiği belirtilmiştir. Davaya konu ihalede, iş yönetme belgesinin sahibi H. İ. İ.’ın ihaleyi yapan idaredeki başmüfettişlik görevinin faaliyet alanı, Genel Müdürlüğün tüm merkez ve taşra teşkilatını kapsamaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin %51 hissesine sahip H.İ.İ.’nin 2531 sayılı Kanun’da belirtilen süre içinde, daha önce görev yaptığı DSİ Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatındaki ihalelere katılmaması gerektiği anlaşıldığından, aksi yöndeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.