Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURU BEDELİNİN İADESİ HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ YERİNDE BULUNMASI HALİNDE BAŞVURU BEDELİNİN İADE EDİLECEĞİNE YÖNELİK BİR MEVZUAT HÜKMÜ YOKTUR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1183

“İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(6) Başvuru bedelinin beşinci fıkra çerçevesinde tespit edilemediği hallerde, başvuru bedeli 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendinde işin mal veya hizmet alımı ya da yapım işi olmasına göre belirlenen en yüksek tutar üzerinden yatırılır ve itirazen şikayet incelemesi sırasında yaklaşık maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir. Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te itirâzen şikayet başvuru bedelinin hangi durumlarda iade edileceğine ilişkin düzenlemenin yapılmış olduğu, başvuru sahibi tarafından yapılan her bir itirâzen şikayet başvurusu için itirâzen şikayet başvuru bedelinin yatırılması gerektiği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde yaklaşık maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan başvuru bedeli tutarının Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilebileceği, diğer taraftan başvuru sahibinin iddialarının yerinde bulunması halinde başvuru bedelinin iade edileceğine yönelik bir mevzuat hükmü bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin talebinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”