Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURU DİLEKÇELERİNDE İDDİA EDİLEN KONULAR HK.

KARAR: BAŞVURU DİLEKÇELERİNDE SEBEPLERİ VE DELİLLERİ ORTAYA KONULMAYAN BİR İDDİA KONUSUNUN İNCELENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR NO : 2023/UH.I-174

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

“İlgili doküman düzenlemelerinden mezkur ihaleye ait 2 kısmı düzenleyen 2 Teknik Şartname’nin olduğu ve bu Şartname’lerin 3.2’nci maddelerinin farklı hususları düzenlediği görülmüştür.

 

mevzuat düzenlemelerinden idareye yapılan şikayet ve Kuruma yapılan, başvurularda başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin açıkça belirtilmesi gerektiği, bu noktadaki sorumluluğun başvurana ait olduğu, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği hususunun öncelikle incelenmesi gereken konular arasında olduğu anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, başvuru dilekçelerinde başvuruya konu edilen hususunun sebepleri ve delillerinin açıkça belirtilmesi başvurana ait bir sorumluluk olduğundan sebepleri ve delilleri ortaya konulmayan bir iddia konusunun incelenmesi mümkün olmayacaktır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet iddiasına ilişkin olarak ifadeler incelendiğinde, Teknik Şartname’nin 3.2’nci maddesinde yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu şeklinde genel bir ifadeye yer verildiği, hangi Teknik Şartname’nin 3.2’nci maddesinde düzenlenen hangi konu/konuların hangi sebeple mevzuatta yer alan hangi hükme aykırı olduğunun açıkça ifade edilmediği, aktarılan mevzuat hükümleri gereğince başvuru sahibinin söz konusu iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”