Hakkakul Logo Beyaz

BAŞVURU SAHİBİNİN HANGİ SÜREDE NEREYE BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE USULÜNE UYGUN BİR BİLGİLENDİRME YAPILMADIĞINDAN BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ YERİNDE OLMAZ

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UY.IV-975

4734 sayılı Kanun’un … “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca başvuruların yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından Kurum’a gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu kapsamda, başvuru sahibi tarafından 17.09.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmekle birlikte, 27.07.2022 tarihinde idari merci tecavüzü kararı neticesinde başvuru Kuruma ulaşmıştır. Ancak, idarenin, şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığından reddedildiğine ilişkin 06.09.2018 tarihinde başvuru sahibine bildirilen yazısında; başvuru sahibinin hangi sürede nereye başvuruda bulunması gerektiği yönünde usulüne uygun bir bilgilendirme yapılmadığından, başvurunun süre yönünden reddedilmesinin yerinde olmayacağı değerlendirilmiştir.”