Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARI HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİBİNİN YENİ ÖĞRENDİĞİNİ İFADE ETTİĞİ HUSUSLARA İLİŞKİN SOMUT HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGE SUNMAMASI NEDENİYLE İDDİALAR BAKIMINDAN AYRICA BİR ARAŞTIRMA YAPILMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-985

“… sözleşme imzalanma aşamasında olan başvuruya konu ihalede daha önceki süreçte iddiaya konu edilen isteklilere yönelik olarak başvuru sahibi tarafından öne sürülecek iddiaların 26.05.2022 tarihli ihale komisyonu kararının tebliği sonrasında yapılan şikayet başvurusuna konu edilmesi gerekirken bu iddialara yer verilmediği, başvuru hakkı kullanıldıktan sonra hukuki durumda değişiklik yaratan ve şikayet konusu edilebilecek yeni bir ihale komisyonu kararı bulunmadığı, başvuru sahibi tarafından yeni öğrenildiği ifade edilen hususlara ilişkin dayanağın ortaya konulamadığı, ayrıca iddiaya konu edilen şahıslar hakkında EKAP üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada da rapor tarihi itibarı ile herhangi bir yasaklılık/kamu davası kaydı bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, iddiaya konu edilen istekliler bakımından sistemde kayıtlı kamu davası bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin somut herhangi bir bilgi/belge sunmadığı söz konusu iddiaları bakımından ihalenin geldiği aşama itibarı ile ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı, nitekim sözleşme imzalanma aşamasında anılan isteklilere ilişkin teyitlerin tekrar yapılacağı açık olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”