Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ HK.

KARAR: İLGİLİ SÜRELERE UYULMAMASI VE BU SÜRELERİN GEÇİRİLMESİ HALİNDE BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-385

“İhale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı/varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması, idarenin şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde bir karar alması, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde başvuru sahibi tarafından Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Söz konusu sürelere uyulmaması ve bu sürelerin geçirilmesi halinde başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin, idareye 01.03.2022 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusu üzerine süresinde alınan kararın, başvuru sahibine 04.03.2022 tarihinde bildirildiği, başvuru sahibinin idarece alınan kararın bildirim tarihini (04.03.2022) izleyen 10 (on) gün içinde 14.03.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 15.03.2022 tarihinde Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, dolayısıyla Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”