Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ HK.

KARAR: BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN KURALLAR ARASINDA NOTER ONAYININ YIL ŞARTI TAŞIMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİR HÜKÜM YOKTUR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-424

“… ihale mevzuatında belgelerin sunuluş şekline ilişkin kuralları arasında asıl, “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suret veya noter onaylı olarak sunulmasına imkan olduğu, bu kurallar arasında noter onayının yıl şartı taşıması gerektiğine ilişkin hüküm bulunmadığı, mevzuatta herhangi bir kısıtlama bulunmayan noter onayının yıl şartı taşımasına ilişkin herhangi bir hukuki dayanak olmaksızın İdari Şartname ve Teknik Şartname ile yıl şartı getirilerek kısıtlanmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”