Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BENZER İŞ KAPSAMINDA ATIF YAPILABİLMESİ HK.

KARAR: BENZER İŞ KAPSAMINDA BİRDEN FAZLA GRUBA DA ATIF YAPILABİLMESİ İÇİN AÇIK BİR ŞEKİLDE ATIF YAPILAN GRUPLARIN ARALARINA “VEYA” KONULMAK SURETİYLE BELİRTİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-507

“Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesinin AV grubu işlere ilişkin olmadığı, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçesiyle idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikâyet başvurusunun İdare tarafından hazırlanan İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde benzer iş tanımı Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri – V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı)” şeklinde düzenlenmiş olup burada yapılan düzenlemede (A) Alt Yapı İşleri ile V. Grup İşler arasında kullanılan kısa çizgi (-) işareti Türk Dil Kurumu’nun internet sayfasında yer alan noktalama işaretlerinin açıklama kısmında yapılan inceleme sonucu; kısa çizgi işaretinin (-) arasında ve ile ila, …-den …- e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanıldığı yazılmaktadır. Buna göre; idari şartnamede yazılmış olan kısa çizgi (-) işaretinin (ve) anlamı içermesi nedeni ile A grubu işlerin tamamının benzer iş olarak kullanılabileceği…’’ gerekçesiyle reddedildiği görülmüştür.

İdari Şartname’de yer alan “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı )’’ düzenlemesinde (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı ) işlerin ifade edildiği, söz konusu ifadede benzer işlerin karayolu işleri ile sınırlı olduğunun anlaşıldığı, belirtilen ifadeden AI, II, III, IV ve V grubu işlerin benzer iş kapsamında olduğu manasının çıkarılamayacağı, Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.2’nci maddesi uyarınca birden fazla gruba da atıf yapılabilmesi için açık bir şekilde atıf yapılan grupların örnekte verildiği gibi aralarına “veya” konulmak suretiyle belirtilmesi gerektiği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”