Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BENZER İŞ TANIMI HK.

KARAR: BENZER İŞ TANIMI REKABET ETMEYİ ENGELLEYECEK NİTELİKTE AÇIKLAMALAR BARINDIRMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/176

KARAR TARİHİ : 06.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5,12

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

…Bu durumda dava konusu ihaleyi gerçekleştiren K. Belediye Başkanlığınca takdir yetkisi kapsamında “Kamu veya özel sektörde koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmak” olarak belirlenen benzer işin, Teknik Şartname’nin 1. maddesinde belirtildiği üzere, koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinden oluşan genel poliklinik hizmetlerini kapsayan Sağlık Birimleri Hizmet Alımı ihalesinde yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlendiği, belirlenen benzer işin, ihale konusu işin mahiyetine ve gereklerine uygun olduğu, dava konusu ihale kapsamında asli işin, koruyucu, teşhis ve tedavici sağlık hizmeti sunmak işi olduğu, her sağlık hizmeti işinin koruyucu, teşhis ve tedavici sağlık hizmetini kapsamayacağı, belirlenen benzer işin ihale konusu işle doğrudan ilgili olması gerektiği, öte yandan dava konusu ihaleye 6 firma tarafından teklif verildiği, bunlardan sadece ikisinin iş deneyimi belgesinin idari şartnamede belirtilen benzer iş tanımına uymaması sebebi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 4 firmanın sunduğu teklifin benzer işe uygun olduğu bu durumda rekabet koşullarının oluşmadığından da bahsedilemeyeceği hususları göz önüne alındığında, benzer işin sınırlayıcı belirlenmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…