Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BENZER İŞ HK.

KARAR: SATHİ KAPLAMA VE SERME SIKIŞTIRMA İŞLERİNDE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ BENZER İŞ OLARAK AĞAÇLANDIRMA VE ARAZÖZ İLE SULAMA VEYA PEYZAJ DÜZENLEME İŞLERİNİ İÇERMEZ

KARAR TARİHİ:22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-742

“İhale dokümanının ilgili kısımlarının incelenmesinden, ihale konusu işin bitkilerin sulanması, fidan diplerinin çapalanması, satıhların el ile düzeltilmesi ve yabani otların temizlenmesi işlerini içerdiği, söz konusu işe benzer iş olarak ise ağaçlandırma ve arazöz ile sulama veya peyzaj düzenleme işlerinin belirlendiği görülmüştür.

 

Buradan hareketle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin, asfalt şantiyesi bünyesinde, kamyon, mıcır serici ( dum truck), su tankı monteli kamyon, ön süpürge monte edilebilir kamyon, süpürge, motopomp, çakma makinesi monteli kamyon, çift kabin pikap, kısa şasi panel ve lastik tekerlekli silindir çalıştırılması işlerini içerdiği dikkate alındığında söz konusu işin esas itibariyle bir sathi kaplama ve serme sıkıştırma işlerinde çeşitli araçların çalıştırılması işini ihtiva ettiği, incelemeye konu ihalede benzer iş olarak belirlenen ağaçlandırma ve arazöz ile sulama veya peyzaj düzenleme işlerini içermediği ve ihale konusu iş ile benzer nitelik taşımadığı değerlendirilmiş olup, bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”