Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BENZER İŞE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞTE BENZER İŞE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELERDE İDARELERE SINIRSIZ BİR YETKİ ALANI TANINMAMIŞTIR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UY. I-561

“… Tebliğ açıklamasından, ihale konusu işte benzer işe ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde idarelere sınırsız bir yetki alanı tanınmadığı, idarelerin söz konusu Tebliğ’in Ek (1) kısmında yer alan tabloda belirtilen benzer iş grupları işlerini ihale konusu işin sınırları çerçevesinde kalmak suretiyle belirlenmesinin mevzuata aykırı olmayacağı, ancak ihale konusu işte benzer işin A, B vb. grupların tamamını ihtiva edecek şekilde bir düzenleme yapılmasının Tebliğ’in lafzına aykırı olacağı, diğer yandan tüm grupları kapsayacak şekilde benzer iş düzenlemesi yapılmasının ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermeyeceği, aynı veya benzer inşaat tekniği kapsamayacağı, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri karşılamasının mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

 

Bu itibarla, idare tarafından yapılan “ Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı )” düzenlemesinde (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı ) işlerin ifade edildiği, söz konusu ifadede benzer işlerin karayolu işleri ile sınırlı olduğunun anlaşıldığı, belirtilen ifadeden AI, II, III, IV ve V grubu işlerin benzer iş kapsamında olduğu manasının çıkarılamayacağı, Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.2’nci maddesi uyarınca birden fazla gruba da atıf yapılabilmesi için açık bir şekilde atıf yapılan grupların örnekte verildiği gibi aralarına “veya” ibaresi konulmak suretiyle belirtilmesi gerektiği değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”