Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BENZER İŞİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: BİRDEN FAZLA İŞİN BENZER İŞ OLARAK BELİRLENMESİ HALİNDE BU İŞLERİN BİRLİKTE Mİ YOKSA AYRI AYRI MI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEĞİNİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-488

“İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, ihale konusu işin; temizlik ekipmanları ve dış cephe asansör bakım onarım işi olduğu, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin ise; her türlü kamu ve özel sektörde temizlik ekipmanları kiralama ve dış cephe asansör bakım onarımı işleri olarak belirlendiği görülmektedir.

Yapılan incelemede ihaleye ait Teknik Şartname’den ihale konusu işin kapsamında “Harran Üniversitesi Hastanesi bağlı birimlerinde 36 ay boyunca temizlik ekipmanları kiralama ve dış cephe asansör bakım onarımı” işlerinin yer aldığı, benzer iş tanımı incelendiğinde ise “her türlü kamu ve özel sektörde temizlik ekipmanları kiralama ve dış cephe asansör bakım onarımı  işleri” olarak belirtildiği görülmüştür. Dolayısıyla idarenin benzer iş tanımının ihale konusu işi de kapsayan daha geniş bir tanımlama olduğu, ayrıca idarenin benzer iş tanımındaki açıklamalarında bu işlerin bir arada istenildiğine dair bir açıklık bulunmadığından, söz konusu işlerin ayrı ayrı benzer iş tanımına girdiğinin kabul edilmesi gerektiği, “temizlik ekipmanları kiralama” veya “dış cephe asansör bakım onarımı”nın ayrı ayrı benzer iş tanımına girdiğinin anlaşıldığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”