Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİR ARADA İHALE EDİLEN İŞLER HK.

KARAR: ARALARINDA DOĞAL BİR BAĞLANTI BULUNMAMASINA RAĞMEN BİR ARADA İHALE EDİLEN İŞLER İHALEYE KATILIMI VE REKABETİ ENGELLER

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-470

“… söz konusu ihale kapsamında yer verilen her bir iş kaleminin tek basına ihale konusu edilebilecek nitelikte olup, birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu, bu çerçevede anılan işler arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve  bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun  olmadığı, aralarında doğal bir bağlantının bulunmamasına rağmen bir arada ihale edilen ihale konusu işlerin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyebileceği ve bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”