Hakkakul Logo Beyaz

BİRDEN FAZLA İHALEYE TEK DİLEKÇE İLE BAŞVURUDA BULUNULAMAZ

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UM.II-873

“Başvuruya konu ihalenin adının 2022/466747 İhale Kayıt Numaralı “Kilitli Beton Parke Taşı” ihalesi işi olduğu görülmüş olup, başvuru sahibi tarafından da Kuruma hitaben yazılmış itirazen şikayet dilekçesi üzerinde yer alan bilgiler incelendiğinde, itirazen şikayet başvurusuna konu ihalenin adının ve İKN’sinin aynı şekilde belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, bahse konu iddianın, aynı idare tarafından gerçekleştirilen 2021/539683 İhale Kayıt Numaralı ihalesinin konusunu oluşturduğu ve başvuru sahibi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının, anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde yer alan “…Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, …  tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereği şekil yönünden reddedilmesi gerekir.”