Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE DİYET KAHVALTI İÇİN AYRI SATIR AÇILMAMASI, TOPLAM KAHVALTI MİKTARININ NE KADARININ NORMAL VE NE KADARININ DİYET KAHVALTISI OLDUĞUNUN DÜZENLENMEMESİ İSTEKLİLERİ ÇELİŞKİYE DÜŞÜRECEK NİTELİKTEDİR VE BU ŞEKİLDE SAĞLIKLI BİR FİYAT TEKLİFİ HAZIRLANAMAZ

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-982

“…birim fiyat teklif cetvelinde kahvaltı için KAHVALTI(NORMAL+DİYET+PERSONEL) 50.000 adet olarak belirlendiği ve ancak ne kadarının diyet ne kadarının normal kahvaltı kapsamında olduğu hususuna birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği ve diyet kahvaltı için ayrı bir satır açılmadığı anlaşılmıştır.

Söz konusu işe ait Teknik Şartname’nin yukarıda belirtilen düzenlemelerinde kahvaltının normal hastaya, personele ve diyet hastaya verileceği, kahvaltının ne şekilde, hangi saatte ve hangi çeşitte sunulacağına diyetisyen tarafından karar verileceği, normal kahvaltının içecek dışında 4 çeşit, diyet kahvaltının ise 3 çeşit olarak verileceği, aynı maddede normal ve diyet ayrımı yapılmaksızın kahvaltı malzemelerinin isimlerinin ve gramajlarının tek tek sayıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede normal kahvaltı ve  diyet  kahvaltısı için öngörülen malzeme gramajlarının belirlendiği, ayrıca kahvaltı için (normal+diyet) örnek menülere yer verildiği ve söz konusu menülerde içeriklerin düzenlendiği görülmüştür.

Bu çerçevede birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde kahvaltı (normal+diyet) miktarına yer verildiği, ancak diyet kahvaltı için ayrı satır açılmadığı, belirtilen toplam kahvaltı miktarının ne kadarının normal ve ne kadarının diyet kahvaltısı olduğu düzenlemesine birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği, her ne kadar Teknik Şartname’de kahvaltı girdilerine ve gramajlarına dair düzenleme yapıldığı görülse de normal ve diyet kahvaltı girdilerinin birbirinden farklılık arz ettiği, diyet kahvaltı menüsü için öğün miktarı belirlemesi yapılmadığı ayrıca yemekler için çeşit/kap sayısının farklı olduğu dikkate alındığında, tespit edilen söz konusu aykırılıkların isteklileri çelişkiye düşürecek nitelikte olduğu ve bu şekilde sağlıklı bir fiyat teklifi hazırlanamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”