Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE BELİRLENEN SÜRE İÇERİSİNDE SINIRSIZ KİLOMETRE ÜZERİNDEN TEKLİF VERİLECEĞİ DÜZENLEMESİ TEKLİF VERMEYE ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1049

“Söz konusu birim fiyat teklif cetveli standart formunda, araç kiralanmasına ilişkin aylık olarak belirleme yapıldığı, dolayısıyla saat bazında bir belirleme yapılmasına gerek olmadığı görülmüş olup, ihale dokümanının diğer düzenlemelerinden kiralanacak araçların Tip 14’e kadar olan kısmında kilometre belirlemesinin yapıldığı, Tip 14 “7 tonluk yol bakım aracı” ile Tip 15 “damperli kamyon” için kilometre belirlemesinin yapılmadığı, yakıtın idare tarafından verileceği, hizmet gereği idarece söz konusu tip araçların zamanı ve mesafesi belirli olmayan belediye hizmetlerinde kullanılacağı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, söz konusu iki tip araca ilişkin kilometre sınırı düzenlemesi bulunmamasından, idare tarafından hizmetin gereklerine uygun olarak araçların herhangi bir kilometre ve saat kısıtı olmaksızın kullanılmasının amaçlandığı, araçların amortisman, periyodik bakım ve onarımında yapılacak kilometre önem arz etmekle birlikte, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli tacir niteliği haiz istekliler tarafından ihale dokümanında araçlara ilişkin öngörülen süre ve koşullar doğrultusunda maliyet oluşturulmasının mümkün olduğu, nitekim araç kiralama firmalarınca belirlenen süre içerisinde sınırsız kilometre üzerinden kiralamaların yapılabildiği ve böylesi durumun da fiyatlandırılabildiği dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen süre içerisinde sınırsız kilometre üzerinden teklif verileceği düzenlemesinin teklif vermeye engel teşkil etmediği, bu kapsamda başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”