Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE YAPILACAK MİKTAR DEĞİŞİKLİKLERİ STANDART FORMA AYKIRILIK OLARAK KABUL EDİLMELİ VE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-321

“Yapılan incelemede, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yapılacak miktar değişikliklerinin de standart forma aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği ve söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden bu eksikliğin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, birinci iddia kapsamında başvuru sahibinin teklifinin standart forma aykırı olduğu gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”