Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İMZA HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN YALNIZCA SON SAYFASININ İMZALI VE KAŞELİ OLMASI HALİNDE SÖZ KONUSU TEKLİF MEKTUBUNUN ÖNCEKİ SAYFALARINDA İHALENİN DİĞER KISIMLARI İÇİN SUNULAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-971

“Başvuru sahibinin “ihale kısmî teklife açık olmasına rağmen birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmadığı” yönündeki iddiasının incelenmesi neticesinde ise; ihale dokümanının eki olan “KİK015.3./H” numaralı Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formun 8 numaralı dipnotu uyarınca; kısmî teklife açık olan inceleme konusu ihalede birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad ve soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanması gerektiği, öte yandan ihalenin tüm kısımlarına (6 kısım) teklif veren B…Ltd. Şti. tarafından 3 sayfa olarak sunulan birim fiyat teklif cetvelinin yalnızca son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, söz konusu teklif mektubunun ilk 2 sayfasında ihalenin 5 kısmı için verilen tekliflere ilişkin bölümün, son sayfasında ise 6’ncı kısım için verilen teklife ilişkin bölümün ve toplam teklif tutarının yer aldığı anlaşıldığından anılan isteklinin ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci kısımlarına ilişkin olarak sunmuş olduğu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, başvuru sahibinin bahse konu hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”