Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İŞÇİLİK MALİYETLERİ HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMLARINDA İŞÇİLİK MALİYETLERİ İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI SATIR AÇILMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.II-1443

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında işçilik maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde söz konusu işçilik giderlerine “teklif fiyatına dahil giderler” arasında yer verilmesinin yeterli olduğu, bu itibarla başvuru konusu ihalede personel gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlanmasına engel teşkil etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”