Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ ARİTMETİK HATA HK.

KARAR: İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HUSUSUNDA İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEM YERİNDEDİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1033

“Birim fiyat teklif cetvelinin tablolama programları (örneğin MS Excel programı) kullanılmak suretiyle oluşturulduğu çıkarımında bulunabilmek için örneğin; E.144 numaralı iş kaleminde isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatının (TL) virgülden sonra 2 ondalık basamaklı sayıdan çok olacak şekilde örneğin 18.493,4799 şeklinde yazılarak, bunun 8 adet olan miktarla çarpımı sonucunda satır toplamının 147.947,8392 yerine tablolama programının sayıyı virgülden sonra 2 haneye yuvarlaması neticesinde 147.947,84 şeklinde yazmasının beklenmesi gerektiği ve burada tablolama programı kullanımından söz edilebilmesinin mümkün olduğu veya yuvarlamaların yarım kuruşun altı ve üstüne göre en fazla 1 kuruluşluk fark (+/-) olacak şekilde sonuç vermesi durumunda da birim fiyat teklif cetvelinin tablolama programı kullanılarak oluşturulduğu çıkarımında bulunulabileceği,

 

Oysaki mevcut durumda cetveldeki tüm teklif birim fiyatlarının yukarıda da ifade edildiği üzere virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayı olacak şekilde yazıldığı ve satır toplamlarında olan ve olması gereken sonuçlar arasında 1 kuruştan daha yüksek bir farkın bulunduğu (2 kuruş, 30 kuruş ve 13 kuruş),

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin tablolama programlarının kullanıldığı beyanının tek başına veya çarpım hataları neticesinde toplam teklif fiyatında oluşan tutar farkının büyüklüğü/küçüklüğü ile birlikte aritmetik hata yapıldığı sonucunu etkileyemeyeceği de anlaşıldığından, sonuç olarak başvuru sahibinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu ve itirazen şikayet başvurusunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.”