Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYATLAR İÇİN KULLANILAN NOKTA HK.

KARAR: BİRİM FİYATLAR İÇİN KULLANILAN NOKTA (.) ŞEKLİNDEKİ BİNLİK AYRAÇ DOĞRU KULLANILMAZ, ONDALIK AYRAÇ İÇİN AYRICA VİRGÜL (,) KULLANILIRSA BİRİM FİYATLAR İÇİN KULLANILAN HATALI YAZIM TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYATIN TESPİTİNDE TEREDDÜDE YOL AÇAR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-1163

“… söz konusu ikinci teklife ait birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutarlarda binlik ayraç olarak nokta (.) ve ondalık ayraç olarak virgül (,) doğru bir şekilde kullanılmış iken birim fiyatlar için kullanılan nokta (.) şeklindeki binlik ayracın doğru kullanılmadığı, ondalık ayraç için ayrıca virgül (,) kullanıldığı, birim fiyatlar için kullanılan hatalı yazımın teklif edilen birim fiyatın tespitinde tereddüde yol açtığı ve birim fiyat teklif cetvelinde tutarsızlığa sebep olduğu, sunulan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için kullanılan birim fiyatların … Tebliğ açıklamalarına uygun olmadığı, istekliler tarafından birim fiyat teklif cetvelinde sadece binlik ayraç nokta (.) veya sadece ondalık ayraç virgül (,) kullanılmasının tereddüde sebebiyet vermeyeceği düşünülmekle beraber, anılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatlar için binlik ayraç nokta (.) ve ondalık ayraç virgül (,)’ün birlikte kullanıldığı, ayrıca, binlik ayraç olarak kullanılan noktanın virgülden önceki rakamlara göre olması gereken yerde kullanılması halinde ise teklif edilen birim fiyatın 7.490,00 olacağı teklif cetvelinde yer alan miktarlar ile çarpıldığında cetvelde yer alan tutarlara ulaşılamadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”