Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İHALELERİNDE İSTEKLİNİN TEKLİF VERMESİ HK.

KARAR: YAPIM İHALELERİNDE İSTEKLİNİN TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİN İSTENİLMESİ GEREKİR KARAR NO : 2022/UY.II-1637 KARAR TARİHİ : 21.12.2022 İLGİLİ KANUN NO : 4734 İLGİLİ MADDE NO : 10 ve 37 “Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Korkuteli İlçesi Avdan, Beğiş, Dereköy, Kargalık ve Muhtelif Mahalleleri İçme suyu İsale Hattı […]

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: PAY DEFTERİ VE PAY DEFTERİNİN DAYANAĞI OLAN YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN UYUMLU OLMADIĞI DURUMDA İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR KARAR TARİHİ:07.09.2022 KARAR NO:2022/UY.II-1063 “… anonim şirketlerde son ortaklık durumunu göstermek üzere pay defterinin tek başına yeterli olmayacağı, pay defterinin dayanağı niteliğinde olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının da eklenmesi […]

İSTEKLİNİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMESİ HK.

KARAR: İSTEKLİNİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN SUNDUĞU SÖZLEŞMEYE AİT FATURALARIN GÜNCELLENEN DEĞERİNİN İHALE DOKÜMANINDA İSTENİLEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINI KARŞILAMASI GEREKİR KARAR TARİHİ:26.07.2022 KARAR NO:2022/UH.II-869 “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, […]

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNA KONU HUSUSUN KURUMUN GÖREV ALANINDA BULUNMAMASI HALİNDE BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLİR KARAR TARİHİ:07.07.2022 KARAR NO:2022/UM.IV-800 “Kamu İhale Kurumu’nun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak da Kurumun görevleri arasındadır. Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (b) bendinde […]

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE SAYILMADIĞI HALDE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELERİN YETERLİK KRİTERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK İŞLEM TESİS EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.I-606 “Her ne kadar ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “Bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeler ile Teknik şartnamede belirtilen tüm belgeler, teklif kapsamında sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilerek İdari Şartname’nin 7’nci […]

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ GEREKEN BİR DURUMDA YAKLAŞIK MALİYET GÜNCELLENMEDEN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDEDİLEREK İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR KARAR TARİHİ:06.04.2022 KARAR NO: 2022/UH.II-467 “Yapılan incelemede, ihalenin 07.01.2022 tarihinde gerçekleştirildiği ve bu tarihte 2022 yılı asgari ücret tutarının yürürlüğe girmiş olduğu; (2022 yılı için işçilere verilecek asgari ücret, 17 Aralık 2021 […]