ÇALIŞMALAR
  • Kamu İhale Hukuku Dersleri (Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL – Mustafa Ekrem TOGAY)
  • Kamu İhaleleriyle İlgili Verilmiş ve Konulara Göre Tasnif Edilmiş Yargı Kararları ( Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL – Özge YILDIZ)
  • Kamu İhale Hukuku’na İlişken Tebliğler ve Makaleler 1 (Editörler: Prof. Dr. Fehim Üçışık – Prof. Dr. Çetin ARSLAN – Av. Seyyid Ahmet Hakkakul)
  • Kamu İhale Hukuku’na İlişken Tebliğler ve Makaleler 2 (Editörler: Prof. Dr. Fehim Üçışık – Prof. Dr. Çetin ARSLAN – Av. Seyyid Ahmet Hakkakul)
  • Kamu İhale Hukuku Mevzuatı (Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL)