Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN İŞE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN İŞE UYGUNLUĞU BAKIMINDAN ÜST YAŞ SINIRINI BELİRLEMEK İDARENİN TAKDİRİNDEDİR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.II-8

“… Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinde, ihale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve niteliklerinin dokümanda belirtileceği, ancak idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, ihale konusu işin idarenin resmi hizmetlerinin yürütümünde kullanılması için gerekli olan araçların temin edilmesi ihtiyacından doğduğu, ihale konusu işin mahiyeti itibariyle çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınırı belirlenmesinin idarenin takdir hakkı çerçevesinde kaldığı ve yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır…”