Hakkakul Logo Beyaz

DEMONSTRASYON GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR: DEMONSTRASYON, İDARECE GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-41

“… ilgili ihale düzenlemelerinden, isteklilerce teklif edilen cihazlara ilişkin değerlendirmenin esas olarak sunulan katalog ve teknik belgeler üzerinden yapılacağı, demonstrasyonun ise ancak idarece gerekli görülmesi halinde gerçekleştirileceği anlaşılmış olup, bu doğrultuda idarece yapılan değerlendirme neticesinde ilgili istekli tarafından sunulan kataloglarda yer alan değerlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin demonstrasyon yapılması gereğinin hasıl olmadığına karar verildiği görülmüştür.

Bu doğrultuda, ilgili teknik görüş ifadesinden ihalenin 5’inci kısmı uhdesinde kalan D…  Ltd. Şti. tarafından teklif edilen cihazın itirazen şikayete konu edilen Teknik Şartname düzenlemelerini karşıladığı görülmüş, yine ilgili teknik görüş yazısından söz konusu cihazın ISI değerlerinin ihale dokümanı kapsamında belirlenen düzenlemelere bir aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, idarece söz konusu istekli tarafından demonstrasyon yapılmasının istenilmemesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış ve başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır