Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DEMONSTRASYONUN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILMASI HK

KARAR: İHALE İLANINDA VE İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALMAZKEN İHALE DOKÜMANINDA DEMONSTRASYONUN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAĞI ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEMELERE YER VERİLMESİ KAMU İHALE MEVZUATINA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1055

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda isteklinin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi olarak tanımlandığı, idare tarafından istekliler tarafından sunulması istenen ÜTS kayıt belgesine yönelik düzenlemeye sadece Teknik Şartname’nin 33.4’üncü maddesinde yer verildiği, diğer taraftan, ihale dokümanında yer alan demonstrasyona yönelik düzenlemelerden ve idare tarafından yapılan tebligattan demonstrasyonun idarece yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının anlaşıldığı, ancak İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, istekliler tarafından teklif edilecek sistemin demonstrasyon işlemine tabi tutulacağı yönünde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmış olup, anılan düzenlemelerin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır”