Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DOĞRUDAN TEMİN HK.

KARAR: BİR İHALE USULÜ OLMAYAN DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ OLARAK KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-266

“İdareye gönderilen Kurum’un 17.02.2022 tarihli ve E.2022/2947 sayılı yazısına cevaben gönderilen idarenin 18.02.2022 tarihli ve 40515690 sayılı yazısında, başvuruya konu alımların 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, başvuruya konu alımların 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Kaldı ki; başvuru sahibinin kendisinin de deklare ettiği üzere başvurusunda dile getirdiği üç alımdan birisi olan 08.01.2022 tarihli “Muhtelif Marka ve Model Oksijen Konsantratör Cihazlarının Standart Bakımı” alım işi de idarece iptal edilmiştir.”