Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DOKÜMAN DÜZENLEMELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLMASI HK.

KARAR: DOKÜMAN DÜZENLEMELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLMASI TEKLİFLERİN SAĞLIKLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE ENGEL TEŞKİL ETTİĞİNDEN İHALENİN İPTALİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1257

“Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendi kapsamında, istekliye ait Gıda Üretim İzin Belgesi veya İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan İşletme Kayıt Belgesinin sunulmasının istenildiğine ilişkin düzenleme yer almakla birlikte, anılan düzenlemenin devamında yüklenicinin ihalenin yapıldığı il sınırları içerisinde olmaması halinde ihalenin yapıldığı il sınırları içerisinde sözleşme imzalayacağı mutfağa ait Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesinin sunulmasının istenildiğinin de düzenlenerek “istekli” ile “yüklenici” ibarelerine birlikte yer verildiği,

 

Aynı Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi kapsamında, istekli tarafından ticaret veya sanayi odası ya da meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ihale son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan, günlük en az 2.500 öğünlük kapasite raporuna ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, ayrıca anılan düzenlemenin devamında yüklenicinin ihalenin yapıldığı il sınırları içerisinde olmaması halinde ihalenin yapıldığı il sınırları içerisinde sözleşme imzalayacağı mutfağa ait kapasite raporunun sunulması gerektiği de düzenlenerek “istekli” ve “yüklenici” ibarelerine birlikte yer verildiği,

 

Bu kapsamda, il sınırları içerisinde olunmaması halinde ihalenin yapıldığı il sınırları içerisinde sözleşme imzalayacağı mutfağa ait Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesinin ve Kapasite Raporunun sunulmasının ihale sürecinde istekliden mi yoksa sözleşme sürecinde yükleniciden mi istendiğinin net olmadığı, ilgili doküman düzenlemelerinin çelişkili olduğu, bu hususun tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilmesine engel teşkil ettiği, anılan iddialar yönünden ihalenin iptalinin gerektiği anlaşılmıştır.”