Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENEN BİRİM FİYAT HK.

KARAR: DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENEN BİRİM FİYAT TL’YE ÇEVRİLİRKEN HANGİ TARİHTEKİ DÖVİZ KURUNUN KULLANILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-198

“Yapılan incelemede her iki istekli tarafından iş makinelerine ilişkin açıklamalarda idarenin vermiş olduğu analiz formatında yer alan katsayılar kullanılarak yapılan hesaplamaların doğru şekilde ve idarece döviz cinsinden belirlenen birim fiyatın TL’ye çevrilmesi suretiyle yapıldığı görülmüş olup bu noktada döviz cinsinden belirlenen birim fiyatın TL’ye çevrilirken hangi tarihteki döviz kurunun kullanılması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Bu itibarla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan birim fiyat tarifleri kitabında yapılan incelemelerde her ne kadar anılan analiz girdilerine yönelik birim fiyatların yayımlanmadığı görülse de aynı kitap içeriğinde birim fiyatı döviz cinsinden yayımlanan emsal olabilecek nitelikteki diğer girdiler için birim fiyatın TL’ye çevrilmesinde baz alınacak döviz kurunun; cari yıldan bir önceki yılın son günü TCMB tarafından ilan edilen değer üzerinden alınması gerektiğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede ihale tarihinin 29.12.2020 olduğu dikkate alındığında aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılması gereken döviz kurunun TCMB tarafından 31.12.2019 tarihi için ilan edilmiş olan Euro döviz alış kuru (6,6621 TL) ya da bu değerin üzerinde bir değer olması gerektiği anlaşılmış ve anılan isteklilerce yapılan açıklamalarda kullanılan kur değerlerinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”