Hakkakul Logo Beyaz

DÖVİZ KURUNDAKİ HAREKETLİLİKTEN KAYNAKLI OLARAK MALİYETLERDE ARTIŞ OLABİLECEĞİ GERÇEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TEKLİF FİYAT OLUŞTURULMALIDIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-243

“… ihale süreci itibari ile döviz kurlarında bir hareketliliğin bulunduğu, bu durumunda inşaat maliyetlerini arttırmasının oldukça muhtemel olduğu, ancak ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve bu alanda tecrübe sahibi olması beklenen başvuru sahibi istekli tarafından bu hususun göz önünde bulundurarak teklif fiyatı oluşturulması gerektiği,  mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak isteklilerin ihaleye katılıp katılmama noktasında özgür oldukları, öte yandan işin süresinin iş yeri tesliminden itibaren 360 gün olduğu, bu süre zarfında da inşaat maliyetlerinde değişiklikler olabileceği, basiretli bir tacir olması beklenen başvuru sahibi isteklinin tüm bu değişkenleri dikkate alarak ve ihale dokümanındaki düzenlemeleri (fiyat farkı verilmeyeceği) gözeterek teklif fiyatı oluşturması gerektiği, kaldı ki, sözleşmenin imzalanması sonrasında ihale konusu işteki maliyetlerin ihale konusu işin yerine getirilemeyecek düzeyde artması durumunda Kamu İhale Kanunu ve Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli başvurularda bulunabileceği değerlendirilmiş olup bu itibarla gelinen aşamada ihalenin iptalini gerektirecek bir husus bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”