Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DÜZELTİCİ İŞLEM BELİRLENMESİ HK.

KARAR: YARGI KARARI ÜZERİNE DÜZELTİCİ İŞLEM BELİRLENMESİNDE MAHKEME KARARINDA YER ALAN GEREKÇE İLE SINIRLI ŞEKİLDE DÜZELTİCİ İŞLEM TESİS EDEBİLİR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-198

“… mevzuat hükümlerinden de anlaşıldığı üzere eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemelerin sadece Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularının incelemesinde Kurum’un yükümlülüğünde olduğu,  yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tesis edilen Kurul kararının, mahkeme kararıyla lehine düzeltici işlem belirlenenlerle aynı durumda olan isteklilerin eşit muamele ilkesi gereği tekliflerinin değerlendirmeye alınamayacağı, yargı kararı üzerine düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde, mahkeme kararında yer alan gerekçe ile sınırlı şekilde düzeltici işlem tesis edebileceği açıktır.

 

Bu itibarla idare tarafından mahkeme kararında ve Kurul kararında adı geçmeyen A… A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği pay defterinin istenerek teklifinin geçerli hale getirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen işlemin yerinde olmadığı anlaşılmış olmakla birlikte yapılan itirazen şikâyet incelemesi neticesinde başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklifin değişmediği görüldüğünden düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”