Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

E-İTİRAZEN ŞİKÂYET İLE YAPILAN BAŞVURU HK.

KARAR: E-İTİRAZEN ŞİKÂYET İLE YAPILAN BAŞVURUNUN İŞ GÜNLERİNDE VE 9.00 – 18.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILMAMASI DURUMUNDA BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜ BAŞVURU TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-504

“İlgili mevzuat açıklamalarında itirazen şikâyet başvurularının Kuruma elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikâyet ile) yapılabileceği, e-itirazen şikâyet ile yapılan başvuruların iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılması halinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği, ancak başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılmaması durumunda ise bir sonraki iş gününün başvuru tarihi olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından EKAP üzerinden 08.04.2022 tarihinde saat 23.59’da elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine, yukarıdaki Tebliğ açıklamasına paralel olarak 9.00-18.00 saatleri arasında yapılmayan söz konusu başvurunun EKAP tarafından Kuruma bildiriminin bir sonraki iş günü olan 11.04.2022 tarihinde saat 09.00’da gerçekleştiği EKAP kayıtlarından tespit edilmiş olup, bu çerçevede itirazen şikâyet başvurusunun 11.04.2022 tarihinde saat 09.00 itibariyle Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri gereği başvuru sahibi tarafından idarenin kararına karşı, kararın kendisine bildirilmesini izleyen on gün içinde en geç 08.04.2022 Cuma günü mesai bitimine (saat 18:00’e) kadar itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 11.04.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunun Kuruma ulaştığı anlaşılmıştır.”

İlgili Mahkeme Kararı: 2022/MK-198