Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

E-TEKLİF VERME İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HK

KARAR: E-TEKLİF VERME İŞLEMLERİNİN AYNI IP ADRESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HALİNDE İSTEKLİLER BİRBİRLERİNE AİT TEKLİF BİLGİLERİNDEN HABERDAR OLABİLECEĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIRLAR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-335

“İ… D… ile A… Limited Şirketi tarafından e-teklif verme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Öte yandan anılan tespite ek olarak söz konusu istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının benzer şekillerde oluşturulduğu ve açıklama kapsamında aynı araç için aynı kişi ile imzalanan ve aynı noterlikçe onaylanan kira sözleşmelerinin de sunulduğu görülmüştür. Bu itibarla ihalenin 3’üncü kısmında anılan isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği anlaşılmıştır.”