Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP SİSTEMİNE GÜNCEL BELGE YÜKLEME HK.

KARAR: EKAP SİSTEMİNE GÜNCEL BELGE YÜKLEME SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEYEN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-747

“İlgili kamu ihale mevzuatı hükümlerinden ise EKAP sistemine isteklilerce yüklenen belgelerin güncel ve doğru olmasının isteklilerin sorumluluğunda olduğu, zira idarelerce gerçekleştirilen teyit işlemlerinde isteklilerce sisteme yüklenen bu belgelerin kullanıldığı, mezkur ihalede ise başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgilerle anılan istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defteri ve Yönetim Kurulu Kararında yer alan bilgilerin birbiriyle uyuşmadığı, bu durumun idarece söz konusu istekli tarafından beyan edilen ortaklık oranına ilişkin bilgilerin doğruluğunun teyidinin yapılmasını engellediği, bu doğrultuda idarece,  EKAP sistemine güncel belge yükleme sorumluluğunu yerine getirmeyen başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”