Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP ÜZERİNDEN E-ŞİKAYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: EKAP ÜZERİNDEN E-ŞİKAYET YOLUYLA MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE YAPILAMAYAN BAŞVURUNUN BAŞVURU TARİHİ BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.IV-892

“Başvuru sahibinin iddialarının; ihale üzerinde bırakılan N… Ltd. Şti.nin teklifinin geçersiz olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik olduğu, başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararını 01.07.2022 tarihinde tebellüğ ettiği (başvuru sahibi, itirazen şikayet başvurusunda şikâyet konusu işlemi öğrendiği tarih olarak 10.07.2022 tarihini belirtmiş olmakla birlikte, kesinleşen ihale kararını idarenin EKAP üzerinden 01.07.2022 tarihinde tebliğ ettiği tespit edilmiştir) ve bu tarihte şikâyet konusu işlemi öğrendiği, bu nedenle başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının bildirim tarihini (01.07.2022) izleyen 10 (on) günlük sürenin bitimini takip eden ilk işgünü olan 13.07.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı, şikayet dilekçesini bu süreyi geçirdikten sonra ve mesai saatleri dışında resmi tatil günü olan 15.07.2022 tarihinde (Demokrasi ve Milli Birlik günü) EKAP üzerinden e-şikâyet yoluyla idareye gönderdiği, mesai saatleri haricinde yapılan başvurunun EKAP tarafından bir sonraki işgünü olan 18.07.2022 tarihinde idareye ulaştırıldığı, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4’üncü maddesinin 13’üncü fıkrasında yer verilen açıklama uyarınca mesai saatleri içerisinde yapılmayan başvurunun, başvuru tarihinden bir sonraki iş günü olan 18.07.2022 olarak kabul edildiği, bu çerçevede 18.07.2022 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”