Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP ÜZERİNDEN E-TEKLİF HAZIRLANMASI HK.

KARAR: E-TEKLİFLER, EKAP ÜZERİNDEN YALNIZCA TEKLİF MEKTUBU VE EKLERİ DOLDURULARAK HAZIRLANIR

KARAR NO : 2022/UH.I-1687

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

“Başvuru sahibi istekli tarafından 28.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden ihale dokümanı indirildiği, anılan istekli tarafından ihale dokümanı düzenlemelerine yönelik süresinde herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve ihale dokümanı düzenlemelerinin bu haliyle kesinleştiği, 10.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 2 istekli tarafından teklif sunulduğu, ihalenin G… Hijyen Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi D… Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, birim fiyat teklif cetvelinin 13, 14 ve 15’inci satırlarında çalıştırılacak kişi ve gün sayıları esas alınarak resmi tatil, ulusal bayram ve dini bayram günlerinde çalıştırılması gereken personel üzerinden teklif sunulmasına yönelik satırların açıldığı, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinin resmi tatil, ulusal bayram ve dini bayram günlerine yönelik idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve ihale dokümanı düzenlemelerinin bu haliyle kesinleştiği görülmüştür. Bu kapsamda ihaleye katılan isteklilerin tekliflerini kesinleşen ihale dokümanı düzenlemelerine göre vermesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan G.. Hijyen Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin itirazen şikayet başvurusuna konu olan 13,  14 ve 15’inci satırlarındaki miktarlara uygun teklif verildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, elektronik ihale ile gerçekleştirilen ihalelerde teklif mektupları ve eklerinin EKAP üzerinden doldurulduğu, dolayısıyla teklif mektubunun EKAP üzerindeki standart form üzerinden doldurulması halinde teklif mektubu ve eklerinin standart forma uygun olmadığından bahsedilemeyeceği, bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin EKAP üzerinden standart forma uygun olarak düzenlendiği görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanına uygun olarak hazırlanmadığı ve hatalı olduğuna yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”