Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN TEKLİF MEKTUBU HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN EKAP ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN TEKLİF MEKTUBU YETKİLİ KİŞİLERCE İMZALANMALIDIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-78

“… İhale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen yeterlik bilgileri tablosunun “Vekâletname Bilgileri” kısmının boş bırakıldığı, “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” ve “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında R…  A…’ı beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bahse konu istekliye ait e-teklifin R…  A… tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. … mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından EKAP üzerinden kaydedilen teklif mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, anılan istekliye ilişkin ortaklara ve yöneticilere ait bilgilerin EKAP’ta kayıtlı olduğu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin olarak yayımlanan 06.04.2016 tarihli ve 1205 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde R… A…’ın aksi karar alıncaya kadar şirketi münferiden temsile yetkili müdür olarak seçildiğinin ifade edildiği görülmüş olup başvuru sahibinin söz konusu istekliye yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”