Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP’A KAYDEDİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ GEREKEN BİLGİLER HK.

KARAR: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ GEREĞİ EKAP’A KAYDEDİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ GEREKEN BİLGİLERDEN İSTEKLİLER SORUMLUDUR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1116

“… yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümüne ilişkin olarak “açıklamalar” sütununun ilgili satırında “İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi / Bilgiler EKAP üzerinden yansıyacaktır.” ifadeleri yer almakta olup isteklilerce ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında görünmesi, dolayısıyla isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi M… A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına ve yöneticilerine dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği anlaşılmış olup, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hususu da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”