Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP’A KAYDEDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER HK.

KARAR: İSTEKLİLERCE İHALE TARİHİNDEN ÖNCE EKAP’A KAYDEDİLMESİ/GÜNCELLENMESİ GEREKEN BİLGİLERİN SORUMLULUĞU İSTEKLİLERE AİTTİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-145

“… yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” bölümüne ilişkin olarak “açıklamalar” sütununun ilgili satırında “İdari Şartname’nin 7.1.A.2 maddesi/Bilgiler EKAP üzerinden yansıyacaktır.” ifadeleri yer almakta olup isteklilerce ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında görünmesi, dolayısıyla isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli B..-S…  Ltd. Şti. – Ö… Limited Şirketi – A… Y…Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı ve özel ortakları tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablolarında istenilen bilgilerin bulunmadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak, yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği anlaşılmış olup, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hususu da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”