Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP’A YÜKLENEN BİLGİLERİN GÜNCEL OLMASI HK.

KARAR: EKAP’A YÜKLENEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLDUĞUNA DAİR İSTEKLİ ONAYININ EKAP ÜZERİNDEN EN GEÇ İHALE TARİHİNDEN ÖNCE VERİLMİŞ OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-350

“… başvuru sahibi tarafından şirket ortakları R… Ö… ve O… K…’a ilişkin olarak düzenlenmiş pay defterleri ile O… K…’a ilişkin yönetim kurulu karar defteri görüntüsünün 21.10.2021 tarihinde, R… Ö…’e ilişkin yönetim kurulu karar defterinin görüntüsünün ise 26.01.2022 tarihinde EKAP’a yüklendiği, ancak yüklenilen bilgilerin güncel ve doğru olduğuna dair istekli onayının EKAP üzerinden 26.01.2022 tarihinde verildiği, istekli tarafından EKAP’a yüklenilen bilgilerin idare tarafından görüntülenebilir hale gelmesi için 26.01.2022 tarihinde verilen onayın en geç 04.01.2022 (ihale tarihi)  tarihinden önce verilmiş olması gerektiği, yüklenilen bilgilerin güncel ve doğru olduğuna dair istekli onayının ihale tarihinden sonra verilmiş olmasından dolayı idarece ihale tarihinde gerçekleştirilen yeterlik denetiminde başvuru sahibine ilişkin iddia konusu bilgilere ulaşılamadığı, bu hususa ilişkin sorumluluğun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi hükümleri çerçevesinde istekliye ait olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin ihale komisyonu kararında yer verilen gerekçeler ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”